Ekonomický rozvoj

Strategický cieľ

Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je konkurencieschopná a kompetenčne suverénna metropola, ktorá profituje a aktívne sa podieľa na ekonomickom úspechu celého regiónu a Slovenska. Vďaka tomu zabezpečuje kvalitné podmienky pre život jej obyvateľov, priťahuje talent a pripravuje sa na výzvy budúcnosti.

Špecifické ciele

  1. Mesto Bratislava je ekonomicky silným mestom, ktoré profituje z ekonomického úspechu regiónu. Financovanie Bratislavy zodpovedá jej postaveniu hlavného mesta.
  2. Mesto Bratislava je kompetenčne silným mestom, ktoré na svojom funkčnom mestskom území efektívne vykonáva posilnenú samosprávu. Volebný systém a územnosprávne usporiadanie sú upravené tak, aby viedli k prehľadnosti a zodpovednosti voči voličom.
  3. Mesto Bratislava je efektívne a transparentne hospodáriacim mestom, aj vďaka bratislavskému holdingu, riadiacemu obchodné spoločnosti s podielom mesta (OS) a rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom (ROPO).
  4. Mesto Bratislava je regionálne konkurencieschopným mestom, ktoré láka talenty zo Slovenska, iných štátov EÚ či tretích krajín. Bratislavčania a Bratislavčanky z mesta neodchádzajú pre lepšie pracovné príležitosti či životné podmienky do ostatných regionálnych centier (Praha, Viedeň, Brno, Graz, Budapešť).

Pracovná skupina

Vedúci

Matúš Lupták

Členovia

Ctibor Košťál, Ján Mazúr, Juraj Šujan, Bruno Konečný, Alexander Dobiáš, Martin Šveda, Eduard Donauer, Matej Kačaljak, Lívia Trellová

Ekonomický rozvoj

Ekonomický rozvoj

Strategický cieľ

Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je konkurencieschopná a kompetenčne suverénna metropola, ktorá profituje a aktívne sa podieľa na ekonomickom úspechu celého regiónu a Slovenska. Vďaka tomu zabezpečuje kvalitné podmienky pre život jej obyvateľov, priťahuje talent a pripravuje sa na výzvy budúcnosti.

Špecifické ciele

  1. Mesto Bratislava je ekonomicky silným mestom, ktoré profituje z ekonomického úspechu regiónu. Financovanie Bratislavy zodpovedá jej postaveniu hlavného mesta.
  2. Mesto Bratislava je kompetenčne silným mestom, ktoré na svojom funkčnom mestskom území efektívne vykonáva posilnenú samosprávu. Volebný systém a územnosprávne usporiadanie sú upravené tak, aby viedli k prehľadnosti a zodpovednosti voči voličom.
  3. Mesto Bratislava je efektívne a transparentne hospodáriacim mestom, aj vďaka bratislavskému holdingu, riadiacemu obchodné spoločnosti s podielom mesta (OS) a rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom (ROPO).
  4. Mesto Bratislava je regionálne konkurencieschopným mestom, ktoré láka talenty zo Slovenska, iných štátov EÚ či tretích krajín. Bratislavčania a Bratislavčanky z mesta neodchádzajú pre lepšie pracovné príležitosti či životné podmienky do ostatných regionálnych centier (Praha, Viedeň, Brno, Graz, Budapešť).

Pracovná skupina

Vedúci

Matúš Lupták

Členovia

Ctibor Košťál, Ján Mazúr, Juraj Šujan, Bruno Konečný, Alexander Dobiáš, Martin Šveda, Eduard Donauer, Matej Kačaljak, Lívia Trellová

Ekonomický rozvoj

News

Read the latest news about the Bratislava 2030 plan