What does the Bratislava 2030 bring to the table

Bratislava 2030, as an economic and social development scheme, forms the backbone of the future direction of the capital.

It talks about the way Bratislava will function after 2030. It talks about the life in it in the context of climate change, living conditions, sports, cultural enjoyment, and keeping up with other European cities.

One hundred twenty experts from multiple fields drafted the document. There are specific objectives for each area to which actions with measurable indicators are linked. They will make it possible to meet these objectives effectively.

What does the Bratislava 2030 bring to the table

Bratislava 2030, as an economic and social development scheme, forms the backbone of the future direction of the capital.

It talks about the way Bratislava will function after 2030. It talks about the life in it in the context of climate change, living conditions, sports, cultural enjoyment, and keeping up with other European cities.

One hundred twenty experts from multiple fields drafted the document. There are specific objectives for each area to which actions with measurable indicators are linked. They will make it possible to meet these objectives effectively.

Global Goals 4 Cities

Global Goals 4 Cities predstavuje strategické partnerstvo 19 miest Európskej únie zamerané na lokalizáciu, implementáciu a dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

Toto partnerstvo poskytuje mestám podporu vo forme vzdelávacích aktivít, zdieľania skúseností a metód v oblasti integrovaného akčného plánovania. Partnerstvo je financované prostredníctvom programu URBACT III Európskeho fondu regionálneho rozvoja program európskej územnej spolupráce.

Partnerstvo Global Goals 4 Cities poskytuje metodickú podporu pri definovaní vízie, strategických cieľov, nastavenia indikátorov a tvorbe akčného plánu pre nový strategický dokument Bratislava 2030.

Global Goals 4 Cities

Global Goals 4 Cities predstavuje strategické partnerstvo 19 miest Európskej únie zamerané na lokalizáciu, implementáciu a dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

Toto partnerstvo poskytuje mestám podporu vo forme vzdelávacích aktivít, zdieľania skúseností a metód v oblasti integrovaného akčného plánovania. Partnerstvo je financované prostredníctvom programu URBACT III Európskeho fondu regionálneho rozvoja program európskej územnej spolupráce.

Partnerstvo Global Goals 4 Cities poskytuje metodickú podporu pri definovaní vízie, strategických cieľov, nastavenia indikátorov a tvorbe akčného plánu pre nový strategický dokument Bratislava 2030.

Get to know the objectives of Bratislava 2030

km of new main cycling routes

%

that's how little landfill waste will be generated

years instead of 6 – the average waiting period for a rental apartment

freshly planted trees in the city

minutes on foot or by bike to get to the shop or office

new regulated parking spaces

km of new main cycling routes

%

that's how little landfill waste will be generated

years instead of 6 – the average waiting period for a rental apartment

freshly planted trees in the city

minutes on foot or by bike to get to the shop or office

new regulated parking spaces

News

Read the latest news about the Bratislava 2030 plan

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete here..

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete here..