Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia nové inovatívne nápady a kvalifikovanejšia práca, vďaka ktorej mesto bohatne a sa stáva atraktívnym pre život. Preto kvalitné a dostupné vzdelanie hrá jednu z najdôležitejších úloh v rozvoji mesta.  

Ak chce byť Bratislava atraktívnym mestom aj o 10 či 20 rokov, musí investovať do vzdelania a pripraviť mladú generáciu na výzvy budúcnosti. V oblasti školstva má hlavné mesto viacero konkrétnych cieľov, ktoré zlepšia dostupnosť aj kvalitu školstva.

V Bratislave je takmer 400 vzdelávacích inštitúcií od materských škôl, cez základné umelecké školy, gymnázia až po fakulty vysokých škôl. Našou úlohou je využiť ich potenciál a skvalitniť vzdelávanie.  

Mesto plánuje zvýšiť kvalitu vzdelávania prostredníctvom Metropolitného pedagogického inštitútu, ktorý bude spájať všetky vzdelávacie inštitúcie v Bratislave. Zároveň sa bude sústrediť na definovanie minimálnych štandardov dobrej školy a vytvorenie jednotného systém hodnotenia základných a základných umeleckých škôl. Zastreší aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov v oblasti nových metodík výchovy a vzdelávania, predovšetkým v oblasti inkluzívnej pedagogiky a konštruktivistických metód vyučovania, ktoré rozvíjajú schopnosť žiakov myslieť či hodnotiť na základe kritérií a odôvodnene sa rozhodovať. Inštitút v neposlednom rade rozvinie spoluprácu so zamestnávateľmi.

Metropolitný pedagogický inštitút bude pravidelne udeľovať značku kvality „Magistrátna škola“. Táto značka bude mať za cieľ motivovať školy neustále sa zlepšovať, aby ju získali a boli atraktívne v očiach detí aj rodičov. Do pilotného projektu majú byť zapojené najskôr základné školy a následne aj materské a stredné školy.

Napomôcť zlepšovaniu výmeny informácií medzi všetkými aktérmi vo vzdelávaní má komunikačná platforma pre oblasť vzdelávania a výchovy v rámci hlavného mesta s názvom „Bratislavské školstvo”. Pravidelná aktualizácia mapy bratislavského školstva zabezpečí, že každý bude mať najaktuálnejšie informácie o novovzniknutých školách na území hlavného mesta. Zlepšovanie školstva sa totiž neudeje bez vzájomnej komunikácie a odovzdávania si kľúčových informácií.  

Keďže hlavné mesto nie je kľúčovou inštitúciou, ktorá má  možnosť strategicky plánovať a riadiť rozvoj vzdelávacej politiky, plánuje sa znovu obnovenie činnosti Mestskej školskej rady, ktorá bude vo vzťahu k štátnym inštitúciám prezentovať špecifické podmienky vzdelávania v Bratislave a v tomto kontexte aj navrhovať a obhajovať potrebné zmeny. 

Žiaci základných a stredných škôl potrebujú čo najviac špičkových učiteľov, ktorí v nich vzbudia záujem o okolitých svet. Viaceré základné a stredné školy dlhodobo bojujú s nedostatkom pedagógov, čo naštrbuje každú oblasť vzdelávacieho systému. Deje sa to aj preto, že mnoho mladých pedagógov po vyštudovaní vysokej školy mení kariérny smer vzhľadom na vysoké životné náklady v Bratislave, ktoré si z učiteľského platu nemôžu dovoliť. Hlavné mesto preto plánuje v širšom horizonte zabezpečiť pre túto skupinu cenovo prístupné nájomné bývanie, vďaka ktorému budú mať vyššiu motiváciu zotrvať v školstve. Ide o ambiciózny dlhodobý cieľ, ktorý bude presahovať rok 2030.

O odvážnych víziách sa nemôžme rozprávať za zatvorenými dverami, preto do tvorby plánu Bratislava 2030 zapájame ľudí s nápadmi a energiou. Pevne veríme, že táto spolupráca prinesie zmenu, na ktorú všetci čakáme.

Tento článok bol súčasťou mesačného newslettera. Ak si prajete dostávať pravidelné novinky o Bratislava 2030, prihláste sa na odber noviniek nižšie na tejto stránke.

 

Ďalšie články