Čo prináša dokument Bratislava 2030

Bratislava 2030 ako program hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvorí kostru ďalšieho smerovania hlavného mesta.

Hovorí o tom, ako bude Bratislava fungovať po roku 2030, ako v nej budeme žiť v kontexte klimatických zmien, ako budeme bývať, športovať, žiť kultúrou, a ako udržíme krok s ostatnými európskymi mestami.

Dokument vypracovalo 120 odborníčok a odborníkov z rôznych oblastí. Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi. Vďaka ním bude možné tieto ciele efektívne napĺňať.

Čo prináša dokument Bratislava 2030

Bratislava 2030 ako program hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvorí kostru ďalšieho smerovania hlavného mesta.

Hovorí o tom, ako bude Bratislava fungovať po roku 2030, ako v nej budeme žiť v kontexte klimatických zmien, ako budeme bývať, športovať, žiť kultúrou, a ako udržíme krok s ostatnými európskymi mestami.

Dokument vypracovalo 120 odborníčok a odborníkov z rôznych oblastí. Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi. Vďaka ním bude možné tieto ciele efektívne napĺňať.

Global Goals 4 Cities

Global Goals 4 Cities predstavuje strategické partnerstvo 19 miest Európskej únie zamerané na lokalizáciu, implementáciu a dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

Toto partnerstvo poskytuje mestám podporu vo forme vzdelávacích aktivít, zdieľania skúseností a metód v oblasti integrovaného akčného plánovania. Partnerstvo je financované prostredníctvom programu URBACT III Európskeho fondu regionálneho rozvoja program európskej územnej spolupráce.

Partnerstvo Global Goals 4 Cities poskytuje metodickú podporu pri definovaní vízie, strategických cieľov, nastavenia indikátorov a tvorbe akčného plánu pre nový strategický dokument Bratislava 2030.

Global Goals 4 Cities

Global Goals 4 Cities predstavuje strategické partnerstvo 19 miest Európskej únie zamerané na lokalizáciu, implementáciu a dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

Toto partnerstvo poskytuje mestám podporu vo forme vzdelávacích aktivít, zdieľania skúseností a metód v oblasti integrovaného akčného plánovania. Partnerstvo je financované prostredníctvom programu URBACT III Európskeho fondu regionálneho rozvoja program európskej územnej spolupráce.

Partnerstvo Global Goals 4 Cities poskytuje metodickú podporu pri definovaní vízie, strategických cieľov, nastavenia indikátorov a tvorbe akčného plánu pre nový strategický dokument Bratislava 2030.

Zoznám sa s cieľmi dokumentu Bratislava 2030

kilometrov nových hlavných cyklotrás

%

na toľko sa zníži skládkovanie odpadu

roky namiesto 6 bude priemerná dĺžka čakania na nájomný byt

ďalších novovysadených stromov v meste

minút pešo alebo na bicykli potrvá cesta do obchodu alebo na úrad

nových regulovaných parkovacích miest

kilometrov nových hlavných cyklotrás

%

na toľko sa zníži skládkovanie odpadu

roky namiesto 6 bude priemerná dĺžka čakania na nájomný byt

ďalších novovysadených stromov v meste

minút pešo alebo na bicykli potrvá cesta do obchodu alebo na úrad

nových regulovaných parkovacích miest

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.