Aj herečka Janka Kovalčíková vie, že Bratislava 2030 posúva naše mesto do nového desaťročia  

Aj herečka Janka Kovalčíková vie, že Bratislava 2030 posúva naše mesto do nového desaťročia  

Čo prináša dokument Bratislava 2030

Bratislava 2030 ako program hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvorí kostru ďalšieho smerovania hlavného mesta.

Hovorí o tom, ako bude Bratislava fungovať po roku 2030, ako v nej budeme žiť v kontexte klimatických zmien, ako budeme bývať, športovať, žiť kultúrou, a ako udržíme krok s ostatnými európskymi mestami.

Dokument vypracovalo 120 odborníčok a odborníkov z rôznych oblastí. Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi. Vďaka ním bude možné tieto ciele efektívne napĺňať.

Čo prináša dokument Bratislava 2030

Bratislava 2030 ako program hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvorí kostru ďalšieho smerovania hlavného mesta.

Hovorí o tom, ako bude Bratislava fungovať po roku 2030, ako v nej budeme žiť v kontexte klimatických zmien, ako budeme bývať, športovať, žiť kultúrou, a ako udržíme krok s ostatnými európskymi mestami.

Dokument vypracovalo 120 odborníčok a odborníkov z rôznych oblastí. Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi. Vďaka ním bude možné tieto ciele efektívne napĺňať.

Global Goals 4 Cities

Global Goals 4 Cities predstavuje strategické partnerstvo 19 miest Európskej únie zamerané na lokalizáciu, implementáciu a dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

Toto partnerstvo poskytuje mestám podporu vo forme vzdelávacích aktivít, zdieľania skúseností a metód v oblasti integrovaného akčného plánovania. Partnerstvo je financované prostredníctvom programu URBACT III Európskeho fondu regionálneho rozvoja program európskej územnej spolupráce.

Partnerstvo Global Goals 4 Cities poskytuje metodickú podporu pri definovaní vízie, strategických cieľov, nastavenia indikátorov a tvorbe akčného plánu pre nový strategický dokument Bratislava 2030.

Global Goals 4 Cities

Global Goals 4 Cities predstavuje strategické partnerstvo 19 miest Európskej únie zamerané na lokalizáciu, implementáciu a dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. 

Toto partnerstvo poskytuje mestám podporu vo forme vzdelávacích aktivít, zdieľania skúseností a metód v oblasti integrovaného akčného plánovania. Partnerstvo je financované prostredníctvom programu URBACT III Európskeho fondu regionálneho rozvoja program európskej územnej spolupráce.

Partnerstvo Global Goals 4 Cities poskytuje metodickú podporu pri definovaní vízie, strategických cieľov, nastavenia indikátorov a tvorbe akčného plánu pre nový strategický dokument Bratislava 2030.

Zoznám sa s cieľmi dokumentu Bratislava 2030

kilometrov nových hlavných cyklotrás

%

na toľko sa zníži skládkovanie odpadu

roky namiesto 6 bude priemerná dĺžka čakania na nájomný byt

ďalších novovysadených drevín a stromov v meste

minút pešo alebo na bicykli potrvá cesta do obchodu alebo na úrad

nových regulovaných parkovacích miest

kilometrov nových hlavných cyklotrás

%

na toľko sa zníži skládkovanie odpadu

roky namiesto 6 bude priemerná dĺžka čakania na nájomný byt

ďalších novovysadených stromov v meste

minút pešo alebo na bicykli potrvá cesta do obchodu alebo na úrad

nových regulovaných parkovacích miest

Zoznám sa s novým strategickým plánom Bratislava 2030

Pozri si záznam prezentácie
návrhu strategického plánu Bratislava 2030

Aktuality

Prečítajte si novinky o strategickom pláne Bratislava 2030

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia...

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.