Bratislava v roku 2030
ako starostlivé, dostupné a odolné mesto pre všetkých

Z

Bratislava je mesto stvorené pre ľudí.

Je to starostlivé mesto, ktoré vytvára a zabezpečuje podmienky pre dôstojný život všetkých, ktorí sa v ňom rozhodnú žiť, nezávisle od ich životnej situácie alebo pôvodu.

Mesto sa riadi princípom spolupráce a komunikuje so svojimi obyvateľmi. Mesto presadzuje rovnosť, inklúziu a dostupnosť príležitostí.

Z

Bratislava je zdravé a živé mesto s mierkou.

Rozvíja sa ako mesto krátkych vzdialeností do viacerých centier, kde služby, občianska vybavenosť a kultúra sú dostupné v rámci jednotlivých mestských štvrtí a susedstiev.

Mesto sa správa zodpovedne k prírodným zdrojom. Ponúka kvalitný verejný priestor, rozmanitú kultúru a dostupné možnosti pre pohyb, rekreáciu a zdravý životný štýl.

Z

Bratislava je mesto pripravené čeliť výzvam budúcnosti.

Je to odolné a sebavedomé mesto, ktoré sa úspešne presadzuje v kontexte strednej Európy.

Je to strategicky, odborne a efektívne riadené mesto s modernými inštitúciami a digitálnou, dátovou a technickou infraštruktúrou zodpovedajúcou potrebám budúcnosti. Úspešne znižuje dopady klimatickej krízy.

Ako chceme túto víziu dosiahnuť?
Máme predsa plán Bratislava 2030!

Čo je plán
Bratislava 2030?

Bratislava 2030 s podtitulom Program rozvoja mesta 2022-2030 je strategický dokument, ktorý môžete poznať aj
pod starším pomenovaním Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

Ide o kľúčový dokument pre riadenie samosprávy, ktorý identifikuje výzvy,
a definuje ciele a priority rozvoja
do budúcnosti.

Zároveň prináša súbor opatrení
a nástrojov, ktorými bude môcť samospráva stanovené ciele dosiahnuť.

Dokument je rozdelený do troch častí.

Čo je plán
Bratislava 2030?

Bratislava 2030 s podtitulom Program rozvoja mesta 2022-2030 je strategický dokument, ktorý môžete poznať aj pod starším pomenovaním Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

Ide o kľúčový dokument pre riadenie samosprávy, ktorý identifikuje výzvy, a definuje ciele a priority rozvoja do budúcnosti.

Zároveň prináša súbor opatrení a nástrojov, ktorými bude môcť samospráva stanovené ciele dosiahnuť.

Dokument je rozdelený do troch častí.

n

Vízia Bratislavy popisuje celkovú víziu rozvoja mesta a tiež v krátkosti hovoríme o tom, čo je strategické plánovanie, ako sme plán tvorili a aj ako sa bude realizovať a financovať.

 

n

Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie východiskovej situácie mesta. Tematické oblasti v analytickej časti kopírujú štruktúru kompetencií miestnej samosprávy. Je štruktúrovaná podľa 11 tematických oblastí, ktoré kopírujú štruktúru kompetencií miestnej samosprávy.

Na tieto východiská nadväzujeme v strategickej časti prostredníctvom strategických a špecifických cieľov.

n

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja mesta rešpektovaním princípov regionálnej politiky, aby sa dosiahol vyvážený a udržateľný rozvoj územia a kvality života jeho obyvateliek a obyvateľov.

V tejto časti sa nachádzajú aj informácie k programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta.

Zoznámte sa so strategickým plánom Bratislava 2030

Spoznajte plán Bratislava 2030 v zjednodušenej sprievodnej publikácii

Aktuality

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia...

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.