Ako vznikal strategický plán Bratislava 2030?

Tvorba plánu stála na použití štyroch princípov 

• Interné spracovanie, vďaka čomu sa zabezpečilo intenzívne zapojenie interných expertných kapacít mesta, či už priamo z magistrátu alebo z mestských organizácií. Cieľom bolo prepojenie strategického plánovania na interné procesy mesta.

• Zapojenie širokej, organizovanej aj odbornej verejnosti prostredníctvom verejných stretnutí (Metropolitné fóra), prieskumov, workshopov a predovšetkým stretnutí pracovných skupín zložených z vedúcich či odborných zamestnancov mesta, mestských častí a organizácií, ako aj externých expertov.

• Zohľadnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja ako sú definované v medzinárodnom materiáli Agenda 2030

• Nastavenie monitorovacieho systému. Na ciele sú naviazané merateľné ukazovatele. Vďaka nim budeme môcť efektívne sledovať ako tieto ciele napĺňame.

 

Tvorba plánu stála na použití štyroch princípov 

• Interné spracovanie, vďaka čomu sa zabezpečilo intenzívne zapojenie interných expertných kapacít mesta, či už priamo z magistrátu alebo z mestských organizácií. Cieľom bolo prepojenie strategického plánovania na interné procesy mesta.

• Zapojenie širokej, organizovanej aj odbornej verejnosti prostredníctvom verejných stretnutí (Metropolitné fóra), prieskumov, workshopov a predovšetkým stretnutí pracovných skupín zložených z vedúcich či odborných zamestnancov mesta, mestských častí a organizácií, ako aj externých expertov.

• Zohľadnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja ako sú definované v medzinárodnom materiáli Agenda 2030

• Nastavenie monitorovacieho systému. Na ciele sú naviazané merateľné ukazovatele. Vďaka nim budeme môcť efektívne sledovať ako tieto ciele napĺňame.

Pracovné skupiny

Príprava obsahu novej stratégie, t. j. analýza súčasného stavu, východísk, nastavenie cieľov, opatrení a nástrojov pre realizáciu, spočívala v práci pracovných skupín.

Prvé stretnutia pracovných skupín sa uskutočnili v prvej polovici roka 2020. Bolo vytvorených 6 tematických pracovných skupín, ktoré pozostávali zo zástupcov mestských častí.

Témy pracovných skupín boli kultúra, školstvo a vzdelávanie, sociálne veci, energetika, doprava, životné prostredie a odpady. V priebehu mesiacov apríl až jún 2020 sa pracovné skupiny stretli trikrát a formou facilitovaných workshopov vypracovali spoločné úlohy. Cieľom stretnutí bolo preskúmať súčasný stav, pomenovať hlavné problémy a priority, a to predovšetkým z pohľadu jednotlivých samospráv. Pracovné skupiny mali 57 členov.

V roku 2021 boli na základe reflexie predchádzajúceho procesu a zistení zostavené pracovné skupiny z odborných pracovníkov Magistrátu a externých expertov. Celkovo 11 pracovných skupín tvorilo 116 členov a členiek. Pracovné skupiny boli opäť tematické, tentokrát však pokrývali širšie spektrum tém. Pracovné skupiny sa pravidelne stretávali, ich úlohou bolo identifikovať najdôležitejšie výzvy a definovať ciele, kam sa potrebuje Bratislava do roku 2030 posunúť, a ako tento posun merať.

Pracovná skupina pre technickú infraštruktúru

Skupinu tvorili: Juraj Nyulassy, Roman Herda, Ivana Maleš, Martin Ševeček, Ivan Peschl

Pracovná skupina pre mobilitu

Skupinu tvorili: Roman Alberty, Peter Netri, Michal Dekánek, Peter Rozsár, Peter Klučka, Peter Bánovec, Patrik Kohan, Matúš Kužel

Pracovná skupina pre šport

Skupinu tvorili: Miroslav Chmelár, Ladislav Križan, Matej Lehuta, Branislav Strečanský, Barbora Košťálová

Pracovná skupina pre rozvoj inštitúcií a digitalizáciu

Skupinu tvorili: Martin Kollárik, Petra Dzurovčinová, Viktor Bederka, Adriana Čatlošová, Lukáš Dinda, Michal Garaj, Zuzana Ivašková, Ctibor Koštál, Ivan Peschl, Michaela Benedigová, Petra Novosadová, Matúš Lupták, Veronika Ľahká, Pavol Troiak, Lucia Škrovanová, Pavol Škápik, Martin Vavrek

Pracovná skupina pre územný a mestský rozvoj

Skupinu tvorili: Juraj Šujan, Martin Berežný, Samuel Achberger, Jiří Deyl, Dana Drobniaková, Vladimír Hrdý, Igor Marko, Oto Nováček, Martin Šveda, Roman Žitňanský

Pracovná skupina pre cestovný ruch

Skupinu tvorili: Ľudmila Novacká, Vladimír Grežo, Zora Jaurová, Nina Ernecker, Tomáš Bezoušek 

Pracovná skupina pre ekonomický rozvoj

Skupinu tvorili: Matúš Lupták, Ján Mazúr, Bruno Konečný, Tomáš Štrba, Juraj Šujan

Pracovná skupina pre sociálne veci

Riadiaca skupina komunitného plánovania sociálnych služieb podľa rozhodnutia primátora č. 5/2021 plnila funkciu pracovnej skupiny PHSR.

Skupinu tvorili: Miriama Kanioková, Lenka Plavuchová Antalová, Lucia Štasselová, Sergej Kára,Hana Štetinová, Jana Langová, Marica Šiková, Marián Horanič, Anna Ghannamová, Jozef Kákoš, Zdenka Letenayová, Alexandra Pódová, Rostislav Pořízek, Eva Račická, Barbora Brichtová, Iveta Chovancová, Anna Pivková, Táňa Sedláková, Zuzana Michalidesová Kubíková

 

Pracovná skupina pre vzdelávanie

Skupinu tvorili: Ema Tesarčíková, Vladimír Burjan, Viera Kalmárová, Peter Dráľ, Martin Kuruc, Tina Gažovičová, Viktor Križo, Michal Rehúš, Alexandra Ostertagová, Mária Bednáriková, Alena Tomanová, Jakub Hrbáň 

Pracovná skupina pre kultúru

Členovia a členky pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030 tvorili aj materiál Bratislava 2030.

Skupinu tvorili: Zuzana Ivašková, Andrea Kocianová, Iva Borčinová, Petra Báliková, Dominika Belanská, Zuzana Bobiková, Viera Böttcher, Martin Brix, Ľubomír Burgr, Ladislav Dudor, Michal Duchoň, Šimon Ferstl, Katarína Figula, Petra Fornayová, Nina Galanská, Peter Galdík, Ľudka Glembová, Zuzana Hallová, Žofia Halmová, Jana Hamšíková, Zuzana Hekel, Jakub Hrbáň, Tomáš Hučko, Katarína Hulíková,  Zora Jaurová, Šymon Kliman, Martin Kováč, Miroslava Kovářová, Patrik Krebs, Slávo Krekovič, Martin Krištof, Eva Križková, Katarína Kucbelová, Hana Kucharovičová, Magda Kuchtová, Zuzana Liptáková, Jozef Lupták, Martin Macko, Lea Majerčáková, František Malík, Dušan Martinčok, Zuzana Mrvová, Laco Oravec, Róbert Pakan, Martin Piaček, Róbert Pakan, Zuzana Palicová, Michaela Pobudová, Sandra Polovková, Jürgen Rendl, Ivana Rumanová, Jana Slezáková, Matej Sotník, Ivo Štassel, Tomáš Štefek, Peter Šulej, Pavel Šuška, Katarína Trnovská, Daniel Vadas, Zuzana Weberová, Silvia Zvarová, Roman Žitňanský a ďalší

 

Pracovná skupina pre životné prostredie

Skupinu tvorili: Eva Streberová, Michal Marcinov, Andrej Kovarik, Katarína Tomanová Porubčinová, Alena Trančíková, Katarína Gablíková, Eva Kanyicska-Sima, Marek Páva, Jana Matejovičová, Jozef Pecho, Eva Pekárová, Zora Paulíniová

Oponenti a oponentky

Irena Adámková, Naďa Bendová, Martin Brestovanský, Ján Čelko, Mária Filipová, Michal Hladký, Ivan Hromada, Silvia Hroncová, Peter Hronček, Zita Izakovičová, Martin Jerguš, Ján Kovalčík, Peter Kulich, Jana Miháliková, Juraj Minčík, Eva Pauditšová, Lucia Pospišová, Štefan Vanya 

Metropolitné fóra

Metropolitné fóra boli dôležitou súčasťou procesu prípravy dokumentu Bratislava 2030. Metropolitné fórum vzniklo ako priestor pre spoločnú transparentnú diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami organizovanej občianskej a odbornej verejnosti z verejného, súkromného a mimovládneho sektoru. Základnou úlohou fór bolo poskytovať spätnú väzbu tímu Bratislava 2030, mestskému zastupiteľstvu a podávať odporúčania riešení konkrétnych otázok súvisiacich s rozvojom mesta. Stretnutia boli príležitosťou diskutovať výzvy, ktorým Bratislava čelí, pomenovať problémy, spoločne kreovať vstupy pre víziu a neskôr aj overiť formulovanie cieľov a opatrení.

Prvé Metropolitné fórum bolo venované témam životného prostredia, mobility a energetiky. Počas druhého fóra  prebehla diskusia ku kultúre, školstvu a sociálnym veciam. Tretie fórum bolo zamerané na globálne megatrendy a ich reflexiu v kontexte Bratislavy. Štvrté a piate stretnutie sa sústredilo na budúcnosť a hľadanie silnej vízie. Posledné dve fóra priniesli prezentácie predbežných výstupov pracovných skupín a vytvorili priestor na zber spätnej väzby aj od širšej verejnosti.

V období od marca 2020 do septembra 2021 prebehlo sedem Metropolitných fór, ktorých sa spolu zúčastnilo 175 zástupcov rôznych organizácií a stakeholderov. Ôsme Metropolitné fórum bolo verejné prerokovanie, kde bol strategický plán detailne predstavený a začal sa zber pripomienok.

Metropolitné fórum I

Metropolitné fórum II

Metropolitné fórum III

Metropolitné fórum IV

Metropolitné fórum VI

Metropolitné fórum VII

Metropolitné fórum VIII

Pozrite si záznam predstavenia návrhu strategického plánu Bratislava 2030 na Metropolitnom fóre

Všetky záznamy Metropolitných fór nájdete na našom YouTube kanáli

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Stále máme niečo nové! Prihláste sa
k odberu newslettera a nič z plánu Bratislava 2030 vám neunikne.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.