Sfinalizovali sme program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavy. Verejnosti ho predstavíme na budúci týždeň. 

Bratislava, 12. mája 2022 – Vo štvrtok 19. mája 2022 od 16:30 sa v priestoroch Galérie Umelka uskutoční ďalšie Metropolitné fórum. Na podujatí predstavíme návrh strategického plánu Bratislava 2030 Plán rozvoja mesta 2022-2030

Nový strategický plán Bratislava 2030 je výsledkom spolupráce desiatok odborných pracovníčok a pracovníkov Metropolitného inštitútu Bratislavy a Magistrátu hlavného mesta Bratislava ako aj ďalších zástupkýň a zástupcov odbornej verejnosti, akademického a neziskového sektora.

Na stretnutí predstavíme víziu budúcnosti Bratislavy, ciele rozvoja a navrhované opatrenia. Na podujatí bude priestor pre otázky, pripomienky a diskusiu.

Návrh strategického materiálu bude pred podujatím zverejnený na webstránke www.bratislava2030.sk spolu s elektronickým formulárom pre zber pripomienok.

V prípade záujmu o účasť na Metropolitnom fóre, Vás vzhľadom na kapacitné obmedzenia prosíme o potvrdenie účasti do 17. mája 2022. Podujatie bude tiež nahrávané a naživo vysielané online.

Ďalšie články