FAQ

Často kladené otázky

Ako pokračuje proces tvorby stratégie Bratislava 2030 v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu? 

V súčasnosti pripravujeme nový časový harmonogram prípravy dokumentu Bratislava 2030. 
Metropolitné fóra, ktoré sú súčasťou prípravy stratégie Bratislava 2030, presúvame do online priestoru. 
Tým dodržíme všetky opatrenia, ktoré boli zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu.   

Pre koho je určené Metropolitné fórum? Ako sa môžu záujemcovia prihlásiť na MF? 

Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú, transparentnú diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami občianskej, odbornej verejnosti z verejného, súkromného a 
mimovládneho sektoru. Oslovujeme organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú Bratislave či už z 
oblasti občianskeho sektora (neziskové organizácie, občianske združenia) alebo odbornú 
verejnosť (SAV, vysoké školy v Bratislave, ostatné odborné organizácie pôsobiace v Bratislave) 
alebo aj zástupcov podnikateľského sektora.

Ak zastupujete podobnú organizáciu, môžete nám vyplniť dotazník so žiadosťou o zaradenie do databázy kontaktov a pri ďalšom Metropolitnom fóre sa vám ozveme podľa témy, ktorej sa vaša organizácia venuje.  

 Kedy uvidia výstupy stratégie Bratislava 2030 občania? 

Parciálne výstupy z Metrop. Fóra  sú zverejňované priebežne a finálny výstup bude v roku 2021, s tým, že finálny výstup nie je dokument ani zoznam projektov, ale kontinuálny proces strategického plánovania a vyhodnocovania prepojený s participatívnymi platformami pre budúce zapojenie širokej aj odbornej verejnosti do plánovania, 
rozhodovania a implementácie.

Kto rozhoduje o účastníkoch Metropolitného fóra? 

Rozhoduje o nich Programová rada Metropolitného fóra. 

Aká bude postupnosť pri implementácii politík a cieľov stratégie Bratislava 2030?  

Vytvárame proces, nie dokument so zoznamom definovaných projektov, kedy sa snažíme 
zosúladiť proces strategického plánovania a programového rozpočtovania. Tým pádom keď sa každý rok bude pripravovať povinný programový rozpočet, tak sa jednotlivé položky budú viazať k strategickým cielom rozvoja mesta.  

 Môžeme ako akčná skupina, mestský podnik, štát byť súčasťou pracovných skupín?

Áno, dá sa zapojiť do podujatí Metropolitného fóra. 
Ozvať sa treba na email bratislava2030@bratislava.sk