Metropolitné fórum II

Aj napriek aktuálnej situácii stále pracujeme na stratégii Bratislava 2030. Metropolitné fórum II (29.4.) sa premiestnilo do virtuálneho priestoru a so zástupcami a zástupkyňami z verejného, súkromného a mimovládneho sektoru sme sa zamerali na oblasť kultúry, školstva a sociálnych služieb.

Pandémia iba zvýrazňuje potrebu posilniť sociálne politiky, preto bola súčasťou fóra aj diskusia o tom, ako koronavírus ovplyvňuje verejný priestor mesta – ako fyzický, tak sociálny. Spoločná diskusia ukázala, že už teraz môžeme posilňovať  existujúcu infraštruktúru, ktorá nám pomáha zvládnuť náročné situácie – sieť komunitných a kultúrnych centier či miestnych knižníc. Práve tam sa prelínajú témy kultúry, vzdelávania či integrácie zraniteľných skupín. V dlhodobom pohľade bude tiež dôležité zmeniť vnímanie diskutovaných tém z pozície oblastí, ktoré nás stoja financie do pozície živých aktérov rozvoja.

Mesto chce vniesť systematickosť do kultúrnej politiky. Väčšia otvorenosť a spolupráca pomôže, aby aktivity odzrkadľovali reálne potreby ​myslieť v kontexte celkového rozvoja územia​.

Počas prezentačnej časti bola predstavená myšlienka  „Bratislavského školstva“ a vedúca oddelenia školstva Ema Tesarčíková načrtla jeho fázy. Zuzana Ivašková, poverená vedúca oddelenia kultúry, predstavila kľúčové výzvy v nastavení kultúrnej politiky mesta Bratislava a reagovala aj na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID-19 a pripravovanými opatreniami v oblasti kultúry. Miriam Kanioková zo sekcie sociálnych vecí predstavila aktuálnu situáciu na ich sekcii a ako rok 2020 mal byť poznačený angažovaním vyššieho počtu aktérov do tvorby sociálnej politiky na úrovni mesta pomocou komunitného plánovania.

Bratislava 2030 prináša strategický proces tvorby programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, do ktorého chceme zapojiť bratislavských odborníkov  a odborníčky prostredníctvom Metropolitného fóra. To sa stane dôležitou platformou pre diskusiu a mapovanie názorov odbornej verejnosti.


Program Metropolitného fóra II:
(pdf)

Videozáznam:

Galéria:

Ďalšie články