Metropolitné fórum IV

Ako má vyzerať Bratislava o 10 rokov?

Štvrté Metropolitné fórum našu prácu na stratégii Bratislava 2030 posúva do ďalšej fázy: tvorby stratégie.

Na prvých troch Metropolitných fórach sme analyzovali súčasnosť a budúce globálne aj lokálne vplyvy na Bratislavu. Na štvrtom fóre sme účastníkov a účastníčky zapojili do analyticko-kreatívneho procesu vizualizovania Bratislavy prostredníctvom workshopu.

Víziu sme odhaľovali cez osobné predstavy života účastníkov a účastníčok a cez postupnú orientáciu na iných ľudí, cieľové skupiny, miesta a činnosti/služby, ktoré budú Bratislavu definovať. Z týchto účastníci a účastníčky postupne generovali naratívy užívateľov mesta, rovnako tak strategické aspekty mesta v budúcnosti.

Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú transparentnú diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami občianskej a odbornej verejnosti, súkromného a mimovládneho sektora. Fórum slúži ako nástroj pri tvorbe výstupu Bratislava 2030, ktorý je strategickým dokumentom mesta na najbližšie roky.

Ďalšie články