Metropolitné fórum I


Bratislava vie byť lepším mestom, ale k tomu potrebuje stratégiu pripravenú skúsenými odborníkmi a odborníčkami.

Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú a transparentnú diskusiu tém, týkajúcich sa rozvoja hlavného mesta  a jeho cieľom je zapojiť do tvorby stratégie Bratislava 2030 práve expertnú  a organizovanú verejnosť. V najbližšom roku zorganizuje Metrpolitný inštitút Bratislavy celkovo osem takýchto stretnutí. Prvé fórum, ktoré sa uskutočnilo 5.3.2020, sa venovalo témam životného prostredia, mobility, energetiky a odpadov.

Fórum odštartovalo prezentáciou Eduarda Donauera, splnomocnenca primátora pre strategický plán. Po ňom vystúpili 4 prezentujúci z kľúčových mestských organizácií a útvarov.
Hlavná architektka mesta Ingrid Konrad spolu s Evou Streberovou predstavili Atlas dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta – strategický dokument, ktorý systémovo mapuje problematiku sucha, horúčav i záplav a može sa stať kľúčovým nástrojom pri plánovaní mesta. S témou mobility a verejnej dopravy vystúpil člen predstavenstva Dopravného podniku Bratislavy Michal Halomi. Hovoril o aktuálnej situácii DPB, o stave infraštruktúry a poskytovaných službách a pomenoval, aké rozvojové aktivity DPB plánuje. Riaditeľ spoločnosti OLO (Odvoz a likvidácia odpadov), Martin Maslák predstavil, čo sa v tejto spoločnosti deje  a aké nové kroky chystajú. Na záver bloku vystúpil riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš, ktorý upozornil na súčasné výzvy, s ktorými sa bude mesto musieť vysporiadať.

Prezentačný blok ukončila živá diskusia s účastníkmi a účastníčkami Metropolitného fóra, ktorá pokračovala v tematických skupinách životné prostredie, energetika a odpady a mobilita. Experti a expertky pomenovali trendy, ktoré sa týkajú rozvoja Bratislavy a na ktoré bude musieť mesto reagovať; viacerí tiež ponúkli spoluprácu pri plánovaní.

Výstupy z diskusie mesto vníma ako dôležitú spätnú väzbu pri tvorbe dokumentu Bratislava 2030.
Metropolitné fóra budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Popri iných platformách tvorby strategického plánu budú fóra poskytovať priestor pre tých, ktorí reprezentujú kľúčových aktérov a inštitúcie  z neziskového, akademického či podnikateľského sektora, dlhodobejšie sa venujú rôznym tematickým oblastiam a vedia ponúknuť strategický pohľad na rozvoj. Účastníci sa budú obmieňať podľa tém Metropolitného fóra tak, aby sme získali čo najväčšiu diverzitu a expertízu. Za výberom odbornej verejnosti stojí programová rada stratégie Bratislava 2030.

Ak máte záujem zaradiť sa do databázy odborníkov, vyplňte prosím tento formulár.
Výstupy a prezentácie zo stretnutí po spracovaní zverejníme.

Viac fotiek v galérii


Videozáznam

Ďalšie články