Zdravé zelené mesto

Obyvateľky a obyvatelia Bratislavy už dnes pociťujú dopady klimatických zmien vo svojich životoch. Extrémy počasia, ktoré Európania zažívali raz za 50 rokov dnes prežívajú dvakrát častejšie. V prípade nečinnosti môžeme očakávať, že do konca storočia sa budú objavovať až 15 krát častejšie, čo si vyžiada aj veľké škody na zdraví aj majetku.

Ak chce hlavné mesto zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre život svojich obyvateľov a chrániť kvalitu životného prostredia v zhoršujúcom sa stave klimatických podmienok, musí položiť na stôl komplexné a efektívne riešenia, ktoré bude vedieť spätne vyhodnocovať a adekvátne tomu nastavovať udržateľné ciele.

V oblasti životného prostredia je hlavnou víziou, aby bola Bratislava v roku 2030 zeleným, odolným a rozumným mestom, v ktorom môžu obyvatelia viesť zdravý život a cítiť sa bezpečne. Aby sa táto vízia naplnila, treba urobiť postupne množstvo menších i väčších zmien s odvážnymi cieľmi.

Jednou z ambícií je naplno využiť prírodný potenciál Dunaja, Malých Karpát, lužných lesov a ďalších prírodných území, ale aj verejných priestorov, ktoré dotvoria ucelenú zeleno-modrú infraštruktúru mesta.

Okrem dôsledkov zmeny klímy je potrebné systematicky zlepšiť ovzdušie, chrániť zdroje pitnej vody a tiež pôdu, aby bolo pestovanie potravín aj naďalej bezpečné.

Ďalšou výzvou sú miesta s environmentálnymi záťažami, pri ktorých treba myslieť na to, že ak ich nevyriešime my, tak ďalšie generácie po nás sa s nimi popasujú len ťažko. Práve kvalita pôdy a podzemnej vody významne ovplyvňujú každodenný život nielen Bratislavčanov, ale aj ostatných obyvateľov Žitného ostrova.

Premyslené územné plánovanie je jeden z nástrojov, ktorý majú politici v rukách pre naplnenie odvážnych cieľov. Ak sa z Bratislavy stane mesto krátkych vzdialeností, zníži sa tým naša uhlíková stopa, ale aj znečistenie životného prostredia. Práve aj vhodne navrhnutá zeleno-modrá infraštruktúra bude v budúcnosti viac motivovať ľudí k tomu, aby presadli na udržateľnejší spôsob dopravy, ktorý bude bezpečný a efektívny.

K najväčším výzvam do budúcna pri ochrane životného prostredia je zabezpečiť funkčnú spoluprácu všetkých zainteresovaných inštitúcií. Napríklad spomínané environmentálne záťaže nemá mesto výlučne vo svojej kompetencii. To však neznamená, že Bratislava nemôže byť aktívny partner iniciujúci zmeny, ktoré dokážu vyriešiť súčasné problémy.

Dobrou správou pre všetkých je, že Bratislava je mestom plným šikovných ľudí, aktívnych komunít a odborníkov, ktorí sa zaujímajú o dôležité témy a majú množstvo relevantných podnetov pre zlepšenie životného prostredia v meste. Preto veríme, že aj vďaka prepájaniu ľudí so skvelými nápadmi sa podarí naplniť do roku 2030 víziu o zelenšej Bratislave.

Ďalšie články