Vzdelanie dostupné pre všetkých

Vzdelanie dostupné pre všetkých

Čím viac vzdelaných ľudí mesto má, tým lepšie sa mu darí. Táto rovnica platí všade na svete. So vzdelaním súvisia nové inovatívne nápady a kvalifikovanejšia práca, vďaka ktorej mesto bohatne a sa stáva atraktívnym pre život. Preto kvalitné a dostupné vzdelanie...