Metropolitné fórum IV

Metropolitné fórum IV

Ako má vyzerať Bratislava o 10 rokov? Štvrté Metropolitné fórum našu prácu na stratégii Bratislava 2030 posúva do ďalšej fázy: tvorby stratégie. Na prvých troch Metropolitných fórach sme analyzovali súčasnosť a budúce globálne aj lokálne vplyvy na Bratislavu. Na...
Metropolitné fórum III

Metropolitné fórum III

Medzi nové globálne trendy nepochybne patrí klimatická kríza, postupujúca digitalizácia a technologický posun, starnutie a postupná stratifikácia populácie, zmena pracovného trhu a na úrovni miest suburbanizácia. Na treťom Metropolitnom fóre sme sa zaoberali otázkou,...
Metropolitné fórum II

Metropolitné fórum II

Aj napriek aktuálnej situácii stále pracujeme na stratégii Bratislava 2030. Metropolitné fórum II (29.4.) sa premiestnilo do virtuálneho priestoru a so zástupcami a zástupkyňami z verejného, súkromného a mimovládneho sektoru sme sa zamerali na oblasť kultúry, školstva...
Metropolitné fórum I

Metropolitné fórum I

Bratislava vie byť lepším mestom, ale k tomu potrebuje stratégiu pripravenú skúsenými odborníkmi a odborníčkami. Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú a transparentnú diskusiu tém, týkajúcich sa rozvoja hlavného mesta  a jeho cieľom je zapojiť do tvorby...