Cestovný ruch

Strategický cieľ

Mesto Bratislava je medzinárodne rozpoznávaná značka a destinácia pre rekreačný, kultúrny, športový, konferenčný a biznis turizmus. Návštevníci mesta fungujú v symbióze s jeho obyvateľmi a cestovný ruch slúži ako zdroj zamestnanosti, ekonomických prínosov a obnovy.

Špecifické ciele

  1. Mesto Bratislava vytvára adekvátne podmienky pre zvyšovanie kvality pobytu návštevníkov mesta.
  2. Bratislava je etablovaná nielen ako rekreačná a biznis destinácia, ale je aj rozpoznanou kultúrnou, športovou a konferenčnou turistickou destináciou.
  3. Cestovný ruch v Bratislave prispieva k étosu otvoreného mesta s rovnováhou a zosúladením záujmov rezidentov a návštevníkov mesta.

Pracovná skupina

Vedúca

Ľudmila Novacká

Členovia

Nina Erneker, Tomáš Bezoušek, Vladimír Grežo, Andrea Kocianová

Cestovný ruch

Strategický cieľ

Mesto Bratislava je medzinárodne rozpoznávaná značka a destinácia pre rekreačný, kultúrny, športový, konferenčný a biznis turizmus. Návštevníci mesta fungujú v symbióze s jeho obyvateľmi a cestovný ruch slúži ako zdroj zamestnanosti, ekonomických prínosov a obnovy.

Špecifické ciele

  1. Mesto Bratislava vytvára adekvátne podmienky pre zvyšovanie kvality pobytu návštevníkov mesta.
  2. Bratislava je etablovaná nielen ako rekreačná a biznis destinácia, ale je aj rozpoznanou kultúrnou, športovou a konferenčnou turistickou destináciou.
  3. Cestovný ruch v Bratislave prispieva k étosu otvoreného mesta s rovnováhou a zosúladením záujmov rezidentov a návštevníkov mesta.

Pracovná skupina

Vedúca

Ľudmila Novacká

Členovia

Nina Erneker, Tomáš Bezoušek, Vladimír Grežo, Andrea Kocianová

Cestovný ruch

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030