Vzdelávanie

Strategický cieľ

V meste Bratislava sa poskytuje dostupné, inovatívne a inkluzívne vzdelávanie, ktorého kvalita je konzistentná vo všetkých častiach mesta. Bratislavskí žiaci a študenti dosahujú výborné výsledky, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie v živote. Bratislava zabezpečuje kvalitné, zmysluplné a dostupné trávenie voľného času pre všetky deti a mládež. Bratislavská mládež je aktívna v občianskom živote.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava prostredníctvom agendy „Bratislavské školstvo“ zvyšuje kvalitu vzdelávania na úrovni MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ na svojom území.
 2. Mesto Bratislava napomáha, aby bola kvalita vzdelávania na úrovni MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ konzistentná naprieč mestskými časťami prostredníctvom vzdelávacích programov pre pedagógov.
 3. Mesto Bratislava disponuje primeranou veľkosťou pedagogického zboru, ktorí majú zabezpečené dôstojné životné
 4. Mesto Bratislava podporuje zapájanie detí a mladých do tvorby projektov a politík mesta a tak zohľadňuje ich postavenie a záujmy v meste a v spoločnosti.
 5. Mesto Bratislava vytvára podmienky pre rozvoj práce s mládežou s dôrazom na podporu vlastnej iniciatívy, záujmu o verejné dianie a podporu občianskej angažovanosti s cieľom vzdelávať k občiansky silnej
 6. Mesto Bratislava má cenovo dostupnú, systematicky rozvinutú a kapacitne primeranú voľnočasovú infraštruktúru a mestské komunitné priestory pre deti a mládež.
 7. Mesto Bratislava je mestom so vzdelaným obyvateľstvom, ktoré napÍňa predpoklady pre vzdelanostnú a konkurencieschopnú ekonomiku

Pracovná skupina

Vedúca

Ema Tesarčíková

Členovia

Jakub Bednárik, Jakub Hrbáň, Martin Kuruc, Viera Kalmárová, Tina Gažovičová, Peter Dráľ, Alena Tomanová, Viktor Križo, Mária Bednáriková, Vladimír Burjan, Ján Urban

Vzdelávanie

Strategický cieľ

V meste Bratislava sa poskytuje dostupné, inovatívne a inkluzívne vzdelávanie, ktorého kvalita je konzistentná vo všetkých častiach mesta. Bratislavskí žiaci a študenti dosahujú výborné výsledky, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie v živote. Bratislava zabezpečuje kvalitné, zmysluplné a dostupné trávenie voľného času pre všetky deti a mládež. Bratislavská mládež je aktívna v občianskom živote.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava prostredníctvom agendy „Bratislavské školstvo“ zvyšuje kvalitu vzdelávania na úrovni MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ na svojom území.
 2. Mesto Bratislava napomáha, aby bola kvalita vzdelávania na úrovni MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ konzistentná naprieč mestskými časťami prostredníctvom vzdelávacích programov pre pedagógov.
 3. Mesto Bratislava disponuje primeranou veľkosťou pedagogického zboru, ktorí majú zabezpečené dôstojné životné
 4. Mesto Bratislava podporuje zapájanie detí a mladých do tvorby projektov a politík mesta a tak zohľadňuje ich postavenie a záujmy v meste a v spoločnosti.
 5. Mesto Bratislava vytvára podmienky pre rozvoj práce s mládežou s dôrazom na podporu vlastnej iniciatívy, záujmu o verejné dianie a podporu občianskej angažovanosti s cieľom vzdelávať k občiansky silnej
 6. Mesto Bratislava má cenovo dostupnú, systematicky rozvinutú a kapacitne primeranú voľnočasovú infraštruktúru a mestské komunitné priestory pre deti a mládež.
 7. Mesto Bratislava je mestom so vzdelaným obyvateľstvom, ktoré napÍňa predpoklady pre vzdelanostnú a konkurencieschopnú ekonomiku

Pracovná skupina

Vedúca

Ema Tesarčíková

Členovia

Jakub Bednárik, Jakub Hrbáň, Martin Kuruc, Viera Kalmárová, Tina Gažovičová, Peter Dráľ, Alena Tomanová, Viktor Križo, Mária Bednáriková, Vladimír Burjan, Ján Urban

Vzdelávanie

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030