Rozvoj inštitúcií a digitalizácia

Strategický cieľ

Mesto Bratislava je strategicky a transparentne riadené mesto s efektívne spravovanými, inovatívnymi a otvorenými inštitúciami, ktoré zabezpečujú kvalitné, moderné a dostupné služby pre svojich obyvateľov. Rozhodnutia mesta sú podložené dátami a okrem ekonomickej efektivity berú do úvahy aj ich vplyv na environmentálnu a sociálnu udržateľnosť. Mesto je predvídateľným a dôveryhodným partnerom a konkurencieschopným zamestnávateľom.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava realizuje svoju víziu v jednotlivých oblastiach cez identifikované strategické projekty, ktoré sú riadne priorizované a ich inicializácia a realizácia prebieha v súlade s projektovými štandardami a za dodržania stanovených cieľov, harmonogramu a rozpočtu.
 2. Mesto Bratislava má zmapované, vyhodnotené a upravené interné procesy s cieľom čo najväčšej efektivity organizácie práce. Interné procesy úradu sú plne digitalizované.
 3. Mesto Bratislava má implementovaný jednotný systém manažmentu výkonnosti, ktorý umožňuje riadenie a správu mesta so zreteľom na jasné ciele a priority s prepojením cieľov v rámci celej organizácie, výkonov jednotlivcov pri ich dosahovaní a ich ohodnotení na základe výkonu.
 4. Mesto Bratislava má dostatok údajov o meste, jeho obyvateľstve a o kvalite života, na základe ktorých vie robiť informované a kvalifikované rozhodnutia. Mesto aktívne spolupracuje s verejným, súkromným a akademickým sektorom pri zbere, tvorbe a využívaní dát a je uznávaným partnerom a priekopníkom pri tvorbe politík založených na dátach.
 5. Príspevkové a rozpočtové organizácie (RO/PO) a obchodné spoločnosti mesta (OS) sú efektívne spravované, poskytujú kvalitné služby pre obyvateľov, spolupracujú medzi sebou, využívajú synergie a sú otvorené, transparentné a kreatívne.
 6. Mesto Bratislava je atraktívnym miestom na podnikanie, kvalifikovanú prácu a vyššie vzdelane. Bratislava má vybudovanú štruktúru partnerstiev a spoluprác vrátane vlastnej inovačnej a podnikateľskej agentúry a programu spoločenskej zodpovednosti firiem.
 7. Mesto Bratislava poskytuje väčšine obyvateliek a obyvateľov svoje služby digitálne s ohľadom na najnovšie poznatky behaviorálnych vied a orientované na potreby obyvateliek a obyvateľov. Bratislava je technologicky samostatné a sebavedomé mesto, ktoré implementuje nové technológie rýchlo a zodpovedne.
 8. Mesto Bratislava obstaráva služby a tovary efektívne, s dôrazom na súťaž, kvalitu a environmentálnu a sociálnu udržateľnosť.
 9. Zamestnanci mesta sú informovaní a spokojní s mierou zapojenia do rozhodnutí mesta a komunikáciou a spoluprácou s kolegami. Mesto vytvára kvalitné pracovné podmienky, ktoré vedú k spokojnosti zamestnancov.
 10. Komunikácia mesta Bratislavy smerom k obyvateľom a obyvateľkám je integrálnou súčasťou všetkých zásadných zmien, iniciatív a projektov mesta. Mesto je dôveryhodným partnerom, ktorý komunikuje so všetkými aktérmi priebežne, otvorene, zrozumiteľne a proaktívne.
 11. Mesto Bratislava je bezpečným miestom pre život, aj vďaka dôveryhodnej, vybavenej a kapacitne posilnenej Mestskej polícii.
 12. Mesto Bratislava zapája obyvateľov a obyvateľky do aktivít a tvorby projektov s cieľom prehlbovať dôveru a budovať vzťah medzi mestom a jeho populáciou.

Pracovné skupiny

Vedúci

Martin Kollárik
Petra Dzurovčinová

Členovia

Ivan Peschl, Veronika Ľahká, Lukáš Dinda, Pavol Troiak, Zuzana Ivašková, Petra Novosadová, Lucia Škrovanová, Pavol Škápik, Matúš Lupták, Martin Vavrek, Michaela Benedigová

Rastislav Igliar, Michal Kardoš, Zuzana Lisonová, Šymon Kliman, Alexandra Posypanková

Rozvoj inštitúcií
a digitalizácia

Rozvoj inštitúcií a digitalizácia

Strategický cieľ

Mesto Bratislava je strategicky a transparentne riadené mesto s efektívne spravovanými, inovatívnymi a otvorenými inštitúciami, ktoré zabezpečujú kvalitné, moderné a dostupné služby pre svojich obyvateľov. Rozhodnutia mesta sú podložené dátami a okrem ekonomickej efektivity berú do úvahy aj ich vplyv na environmentálnu a sociálnu udržateľnosť. Mesto je predvídateľným a dôveryhodným partnerom a konkurencieschopným zamestnávateľom.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava realizuje svoju víziu v jednotlivých oblastiach cez identifikované strategické projekty, ktoré sú riadne priorizované a ich inicializácia a realizácia prebieha v súlade s projektovými štandardami a za dodržania stanovených cieľov, harmonogramu a rozpočtu.
 2. Mesto Bratislava má zmapované, vyhodnotené a upravené interné procesy s cieľom čo najväčšej efektivity organizácie práce. Interné procesy úradu sú plne digitalizované.
 3. Mesto Bratislava má implementovaný jednotný systém manažmentu výkonnosti, ktorý umožňuje riadenie a správu mesta so zreteľom na jasné ciele a priority s prepojením cieľov v rámci celej organizácie, výkonov jednotlivcov pri ich dosahovaní a ich ohodnotení na základe výkonu.
 4. Mesto Bratislava má dostatok údajov o meste, jeho obyvateľstve a o kvalite života, na základe ktorých vie robiť informované a kvalifikované rozhodnutia. Mesto aktívne spolupracuje s verejným, súkromným a akademickým sektorom pri zbere, tvorbe a využívaní dát a je uznávaným partnerom a priekopníkom pri tvorbe politík založených na dátach.
 5. Príspevkové a rozpočtové organizácie (RO/PO) a obchodné spoločnosti mesta (OS) sú efektívne spravované, poskytujú kvalitné služby pre obyvateľov, spolupracujú medzi sebou, využívajú synergie a sú otvorené, transparentné a kreatívne.
 6. Mesto Bratislava je atraktívnym miestom na podnikanie, kvalifikovanú prácu a vyššie vzdelane. Bratislava má vybudovanú štruktúru partnerstiev a spoluprác vrátane vlastnej inovačnej a podnikateľskej agentúry a programu spoločenskej zodpovednosti firiem.
 7. Mesto Bratislava poskytuje väčšine obyvateliek a obyvateľov svoje služby digitálne s ohľadom na najnovšie poznatky behaviorálnych vied a orientované na potreby obyvateliek a obyvateľov. Bratislava je technologicky samostatné a sebavedomé mesto, ktoré implementuje nové technológie rýchlo a zodpovedne.
 8. Mesto Bratislava obstaráva služby a tovary efektívne, s dôrazom na súťaž, kvalitu a environmentálnu a sociálnu udržateľnosť.
 9. Zamestnanci mesta sú informovaní a spokojní s mierou zapojenia do rozhodnutí mesta a komunikáciou a spoluprácou s kolegami. Mesto vytvára kvalitné pracovné podmienky, ktoré vedú k spokojnosti zamestnancov.
 10. Komunikácia mesta Bratislavy smerom k obyvateľom a obyvateľkám je integrálnou súčasťou všetkých zásadných zmien, iniciatív a projektov mesta. Mesto je dôveryhodným partnerom, ktorý komunikuje so všetkými aktérmi priebežne, otvorene, zrozumiteľne a proaktívne.
 11. Mesto Bratislava je bezpečným miestom pre život, aj vďaka dôveryhodnej, vybavenej a kapacitne posilnenej Mestskej polícii.
 12. Mesto Bratislava zapája obyvateľov a obyvateľky do aktivít a tvorby projektov s cieľom prehlbovať dôveru a budovať vzťah medzi mestom a jeho populáciou.

Pracovné skupiny

Vedúci

Martin Kollárik
Petra Dzurovčinová

Členovia

Ivan Peschl, Veronika Ľahká, Lukáš Dinda, Pavol Troiak, Zuzana Ivašková, Petra Novosadová, Lucia Škrovanová, Pavol Škápik, Matúš Lupták, Martin Vavrek, Michaela Benedigová

Rastislav Igliar, Michal Kardoš, Zuzana Lisonová, Šymon Kliman, Alexandra Posypanková

 

Rozvoj inštitúcií a digitalizácia

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030