Územný a mestský rozvoj

Strategický cieľ

Mesto Bratislava je koordinačným centrom metropolitného regiónu, ktorý rozvíja svoje územie s dôrazom na sociálnu a zdrojovú udržateľnosť. Výsledkom je dostupné, kompaktné, odolné a starostlivé mesto poskytujúce kvalitné verejné priestory, dostatok zelene a živé obytné susedstvá.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava sa podieľa na koordinácii rozvoja metropolitného funkčného regiónu, ktorého je ťažiskovým centrom.
 2. Mesto Bratislava chráni a rozvíja prvky kultúrnej krajiny pre ňu typické. Bratislava rozvíja potenciál rieky Dunaj vo vzťahu k mestu a verejnému priestoru.
 3. Mesto Bratislava chráni a rozvíja svoje urbánne štruktúry a obraz mesta.
 4. Mesto Bratislava je klimaticky odolným mestom aj vďaka adaptačným opatreniam vyplývajúcim moderných regulačných nástrojov (eko index).
 5. Mesto Bratislava sa rozvíja sociálne udržateľným spôsobom. Bývanie v ňom je dostupné pre širokú populáciu. Mesto je schopné poskytnúť mestské nájomné byty čoraz väčšiemu množstvu obyvateľov spomedzi vybraných cieľových skupín mestskej bytovej politiky.
 6. Mesto Bratislava efektívne využíva svoje územie a rozvíja sociálne, ekonomicky a environmentálne kompaktné a zmiešané obytné prostredia. Mesto sa rozvíja dovnútra najmä vďaka územnej recyklácii (brownfieldy). Mesto Bratislava využíva moderné nástroje územného a mestského rozvoja.
 7. Mesto Bratislava disponuje kvalitnými a koncepčne navrhnutými verejnými priestormi s vysokou dostupnosťou prvkov drobnej mestskej architektúry. Bratislava znížila investičný dlh vo verejnom priestore na minimum a pravidelne investuje do jeho zveľaďovania.

Pracovná skupina

Vedúci

Juraj Šujan, Martin Berežný

Členovia

Dana Drobniaková​, Samuel Achberger​, Martin Šveda​, Igor Marko, Vladimír Hrdý​, Jiří Deyl​, Katarína Štefancová, Roman Žitňanský

 

Územný a mestský rozvoj

Územný a mestský rozvoj

Strategický cieľ

Mesto Bratislava je koordinačným centrom metropolitného regiónu, ktorý rozvíja svoje územie s dôrazom na sociálnu a zdrojovú udržateľnosť. Výsledkom je dostupné, kompaktné, odolné a starostlivé mesto poskytujúce kvalitné verejné priestory, dostatok zelene a živé obytné susedstvá.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava sa podieľa na koordinácii rozvoja metropolitného funkčného regiónu, ktorého je ťažiskovým centrom.
 2. Mesto Bratislava chráni a rozvíja prvky kultúrnej krajiny pre ňu typické. Bratislava rozvíja potenciál rieky Dunaj vo vzťahu k mestu a verejnému priestoru.
 3. Mesto Bratislava chráni a rozvíja svoje urbánne štruktúry a obraz mesta.
 4. Mesto Bratislava je klimaticky odolným mestom aj vďaka adaptačným opatreniam vyplývajúcim moderných regulačných nástrojov (eko index).
 5. Mesto Bratislava sa rozvíja sociálne udržateľným spôsobom. Bývanie v ňom je dostupné pre širokú populáciu. Mesto je schopné poskytnúť mestské nájomné byty čoraz väčšiemu množstvu obyvateľov spomedzi vybraných cieľových skupín mestskej bytovej politiky.
 6. Mesto Bratislava efektívne využíva svoje územie a rozvíja sociálne, ekonomicky a environmentálne kompaktné a zmiešané obytné prostredia. Mesto sa rozvíja dovnútra najmä vďaka územnej recyklácii (brownfieldy). Mesto Bratislava využíva moderné nástroje územného a mestského rozvoja.
 7. Mesto Bratislava disponuje kvalitnými a koncepčne navrhnutými verejnými priestormi s vysokou dostupnosťou prvkov drobnej mestskej architektúry. Bratislava znížila investičný dlh vo verejnom priestore na minimum a pravidelne investuje do jeho zveľaďovania.

Pracovná skupina

Vedúci

Juraj Šujan, Martin Berežný

Členovia

Dana Drobniaková​, Samuel Achberger​, Martin Šveda​, Igor Marko, Vladimír Hrdý​, Jiří Deyl​, Katarína Štefancová, Roman Žitňanský

Územný a mestský rozvoj

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030