Sociálna oblasť

Strategický cieľ

Bratislava je starostlivým mestom navrhnutým pre všetkých. Vytvára podmienky a spravodlivé príležitosti, ktoré dovoľujú každému prežiť dôstojný a aktívny život podľa svojich predstáv, nezávisle od ich znevýhodnenia alebo životnej situácie.

Špecifické ciele

  1. Mesto Bratislava poskytuje sociálnu pomoc tak, aby obyvateľom zabezpečila dôstojný život aj v náročných životných situáciách. Obyvatelia a obyvateľky Bratislavy sú dobre informovaní o sociálnych službách mesta.
  2. Mesto Bratislava zabezpečuje rôzne formy bývanie pre osoby v bytovej núdzi.
  3. Bratislava je mestom s minimálnou mierou rizikového užívania drog. Mesto Bratislava pracuje koncepčne na znižovaní rizík súvisiacich s užívaním drog.
  4. Bratislava je dostupným mestom pre každého a osobitne zabezpečuje dostupnosť verejného priestoru, mestských služieb a služieb mobility osobám so zdravotným znevýhodnením (OZZ) a osobám so zníženou pohyblivosťou. Mesto Bratislava ako inkluzívny zamestnávateľ zabezpečuje bezbariérovosť svojich pracovísk.

Pracovná skupina

Vedúca

Lenka Plavuchová Antalová 

Členovia

Lucia Štasselová, Sergej Kára, Miriam Kanioková, Peter Martinák, Rostislav Porizek, Eva Račická, Anna Ghannamová, Maroš Horanič, Jozef Kákoš, Hana Štetinová, Janka Langová, Barbora Brichtová, Martin Freund, Iveta Chovancová, Anna Pivkovková, Tatiana Sedláková, Mária Šoltésová

Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

Strategický cieľ

Bratislava je starostlivým mestom navrhnutým pre všetkých. Vytvára podmienky a spravodlivé príležitosti, ktoré dovoľujú každému prežiť dôstojný a aktívny život podľa svojich predstáv, nezávisle od ich znevýhodnenia alebo životnej situácie.

Špecifické ciele

  1. Mesto Bratislava poskytuje sociálnu pomoc tak, aby obyvateľom zabezpečila dôstojný život aj v náročných životných situáciách. Obyvatelia a obyvateľky Bratislavy sú dobre informovaní o sociálnych službách mesta.
  2. Mesto Bratislava zabezpečuje rôzne formy bývanie pre osoby v bytovej núdzi.
  3. Bratislava je mestom s minimálnou mierou rizikového užívania drog. Mesto Bratislava pracuje koncepčne na znižovaní rizík súvisiacich s užívaním drog.
  4. Bratislava je dostupným mestom pre každého a osobitne zabezpečuje dostupnosť verejného priestoru, mestských služieb a služieb mobility osobám so zdravotným znevýhodnením (OZZ) a osobám so zníženou pohyblivosťou. Mesto Bratislava ako inkluzívny zamestnávateľ zabezpečuje bezbariérovosť svojich pracovísk.

Pracovná skupina

Vedúca

Lenka Plavuchová Antalová 

Členovia

Lucia Štasselová, Sergej Kára, Miriam Kanioková, Peter Martinák, Rostislav Porizek, Eva Račická, Anna Ghannamová, Maroš Horanič, Jozef Kákoš, Hana Štetinová, Janka Langová, Barbora Brichtová, Martin Freund, Iveta Chovancová, Anna Pivkovková, Tatiana Sedláková, Mária Šoltésová

Sociálna oblasť

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030