Technická infraštruktúra

Strategický cieľ

V meste Bratislava sa pristupuje k rekonštrukciám komunikácií a verejných priestorov šetrne, odborne, plánovito a komplexne. Bratislava je pokrytá modernou technickou infraštruktúrou, ktorá okrem svojej hlavnej funkcie umožňuje zber dát pre informované rozhodnutia. Bratislava znižuje produkciu odpadu a odpadovo hospodári
s dôrazom na zhodnocovanie zdrojov a prechod
na cirkulárnu ekonomiku.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava komplexne rekonštruuje úseky komunikácií, pričom na základe transparentného systému je možná efektívna koordinácia medzi jednotlivými prevádzkovateľmi inžinierskych sietí na území mesta.
 2. Mesto Bratislava prevádzkuje modernú technickú infraštruktúru umožňujúcu synergické poskytovanie viacerých služieb mestom ako aj systematický zber dát o meste.
 3. Mesto Bratislava disponuje energeticky efektívnymi budovami s cieľom znižovať svoju uhlíkovú stopu ako aj náklady na ich správu.
 4. Mesto Bratislava energeticky zhodnocuje vytvorený zmesový odpad v maximálnej miere s cieľom minimalizovať negatívne dopady života v meste na životné prostredie.
 5. Mesto Bratislava má vytvorenú potrebnú infraštruktúru na minimalizáciu miery skládkovania, na maximalizáciu materiálového a energetického zhodnotenia odpadov a na efektívny a spravodlivý výber poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu.
 6. Mesto Bratislava minimalizuje tvorbu odpadov svojich organizácií a na svojich podujatiach.

Pracovné skupiny

Vedúci

Juraj Nyulassy

Členovia

Ivan Peschl, Petra Dzurovčinová, Ivana Maleš, Roman Herda  

Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra

Strategický cieľ

V meste Bratislava sa pristupuje k rekonštrukciám komunikácií a verejných priestorov šetrne, odborne, plánovito a komplexne. Bratislava je pokrytá modernou technickou infraštruktúrou, ktorá okrem svojej hlavnej funkcie umožňuje zber dát pre informované rozhodnutia. Bratislava znižuje produkciu odpadu a odpadovo hospodári s dôrazom na zhodnocovanie zdrojov a prechod na cirkulárnu ekonomiku.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava komplexne rekonštruuje úseky komunikácií, pričom na základe transparentného systému je možná efektívna koordinácia medzi jednotlivými prevádzkovateľmi inžinierskych sietí na území mesta.
 2. Mesto Bratislava prevádzkuje modernú technickú infraštruktúru umožňujúcu synergické poskytovanie viacerých služieb mestom ako aj systematický zber dát o meste.
 3. Mesto Bratislava disponuje energeticky efektívnymi budovami s cieľom znižovať svoju uhlíkovú stopu ako aj náklady na ich správu.
 4. Mesto Bratislava energeticky zhodnocuje vytvorený zmesový odpad v maximálnej miere s cieľom minimalizovať negatívne dopady života v meste na životné prostredie.
 5. Mesto Bratislava má vytvorenú potrebnú infraštruktúru na minimalizáciu miery skládkovania, na maximalizáciu materiálového a energetického zhodnotenia odpadov a na efektívny a spravodlivý výber poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu.
 6. Mesto Bratislava minimalizuje tvorbu odpadov svojich organizácií a na svojich podujatiach.

Pracovné skupiny

Vedúci

Juraj Nyulassy

Členovia

Ivan Peschl, Petra Dzurovčinová, Ivana Maleš, Roman Herda

Technická infraštruktúra

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030