Mobilita

Strategický cieľ

Bratislava je mestom s dôrazom na trvalo udržateľné spôsoby mobility, s verejnou osobnou dopravou ako prvou voľbou pre obyvateľov. Mesto poskytuje možnosti pre komfortný, dostupný a ekologický pohyb v meste, primárne pre chodcov, cyklistov a užívateľov verejnej osobnej dopravy a zároveň zabezpečuje bezpečnú a kvalitnú cestnú infraštruktúru pre rýchlejšiu a efektívnejšiu individuálnu automobilovú dopravu osôb, ktoré to potrebujú.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava poskytuje komfortný, ekologický a udržateľný pohyb v meste primárne pre chodcov, cyklistov, užívateľov verejnej dopravy, ale nezabúda ani na vodičov automobilov.
 2. Mesto Bratislava podporuje a buduje infraštruktúru pre udržateľnú a dostupnú mestskú a regionálnu mobilitu s dôrazom na rozvoj verejnej osobnej dopravy.
 3. Mesto Bratislava priorizuje chodcov vo verejnom priestore prostredníctvom upokojených komunikácií a debarierizovaných verejných priestorov.
 4. Mesto Bratislava rozvíja cyklistickú dopravu ako plnohodnotnú alternatívu voči ostatným spôsobom.
 5. Mesto Bratislava rozvíja kultúrne parkovanie rezidentov a návštevníkov pri zachovaní rovnováhy medzi dostupnosťou parkovania a využitím verejného priestoru.
 6. Mesto Bratislava aktívne podporuje vyšší podiel nízkoemisnej a zdieľanej mobility z celkovej dopravy v meste.

Pracovná skupina

Vedúci

Roman Alberty 

Členovia

Michal Dekánek, Peter Netri, Matúš Kužel, Peter Bánovec, Patrik Kohan, Peter Klučka, Peter Rozsár, Martin Fundárek

Mobilita

Strategický cieľ

Bratislava je mestom s dôrazom na trvalo udržateľné spôsoby mobility, s verejnou osobnou dopravou ako prvou voľbou pre obyvateľov. Mesto poskytuje možnosti pre komfortný, dostupný a ekologický pohyb v meste, primárne pre chodcov, cyklistov a užívateľov verejnej osobnej dopravy a zároveň zabezpečuje bezpečnú a kvalitnú cestnú infraštruktúru pre rýchlejšiu a efektívnejšiu individuálnu automobilovú dopravu osôb, ktoré to potrebujú.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava poskytuje komfortný, ekologický a udržateľný pohyb v meste primárne pre chodcov, cyklistov, užívateľov verejnej dopravy, ale nezabúda ani na vodičov automobilov.
 2. Mesto Bratislava podporuje a buduje infraštruktúru pre udržateľnú a dostupnú mestskú a regionálnu mobilitu s dôrazom na rozvoj verejnej osobnej dopravy.
 3. Mesto Bratislava priorizuje chodcov vo verejnom priestore prostredníctvom upokojených komunikácií a debarierizovaných verejných priestorov.
 4. Mesto Bratislava rozvíja cyklistickú dopravu ako plnohodnotnú alternatívu voči ostatným spôsobom.
 5. Mesto Bratislava rozvíja kultúrne parkovanie rezidentov a návštevníkov pri zachovaní rovnováhy medzi dostupnosťou parkovania a využitím verejného.
 6. Mesto Bratislava aktívne podporuje vyšší podiel nízkoemisnej a zdieľanej mobility z celkovej dopravy v meste.

Pracovná skupina

Vedúci

Roman Alberty 

Členovia

Michal Dekánek, Peter Netri, Matúš Kužel, Peter Bánovec, Patrik Kohan, Peter Klučka, Peter Rozsár, Martin Fundárek

Mobilita

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030