Životné prostredie

Strategický cieľ

Mesto Bratislava je zeleným mestom, ktoré aktívne a cieľavedome monitoruje, rozvíja a chráni svoje životné prostredie a zeleno-modrú infraštruktúru Malých Karpát a Dunaja s cieľom zabezpečiť podmienky pre zdravý život, zvýšiť kvalitu života obyvateľov a znížiť dopad klimatickej krízy. Pri svojom rozvoji dbá na šetrenie prírodných zdrojov a znižovanie svojej uhlíkovej stopy.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava má čisté životné prostredie (ovzdušie, voda, pôda, hluková hladina) s minimálnymi úrovňami celkového aj lokálneho znečistenia prostredia. Mesto Bratislava disponuje kvalitnou a distribuovanou infraštruktúrou priebežne zbierajúcou informácie potrebné na dôsledné vyhodnocovanie stavu životného prostredia.
 2. Mesto Bratislava má dostatočné zásoby pitnej vody a poskytuje kvalitné a konzistentné služby spracovania odpadových vôd dostupné pre každú obyvateľku a obyvateľa Bratislavy. Voda je dostupným, no vzácnym zdrojom, ktorým sa neplytvá.
 3. Mesto Bratislava je mestom s podmienkami pre tvorbu kvalitnej mestskej zelene a zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia mesta. Mesto Bratislava priebežne rozširuje a zveľaďuje zelené plochy na svojom území. Mesto Bratislava má kompletný a komplexný prehľad o zelenej a modrej infraštruktúre na svojom území a využíva moderné regulačné nástroje na jej ochranu.
 4. Mesto Bratislava je mestom veľkých lesoparkov s výbornou dostupnosťou pre všetkých, so zosúladenými potrebami pre ochranu prírody s rekreáciou v prírode.
 5. Mesto Bratislava je mestom, ktoré zmierňuje klimatickú krízu znižovaním emisií a zmenou energetického mixu v prospech obnoviteľných zdrojov. Bratislava zvyšuje svoju odolnosť voči environmentálnym hrozbám.
 6. Mesto Bratislava je dobre informovaným mestom využívajúcim moderné technológie na priebežné monitorovanie stavu životného prostredia, čo jej pomáha pri napÍňaní jej cieľov a politík a pri zvyšovaní kvality života.
 7. Mesto Bratislava vytvára priestor pre spoločné plánovanie udržateľného rozvoja a podporu environmentálneho povedomia svojich obyvateliek a obyvateľov.

Pracovné skupiny

Vedúca

Eva Streberová

Členovia

Michal Marcinov, Zora Pauliniová, Andrej Kovarik, Marek Páva, Katarína Gablíková, Eva Kanyicska-Sima, Jozef Pecho, Jana, Matejovičová, Eva Pekárová, Katarína Tomanová Porubčinová, Alena Trančíková, Marek Páva

Životné prostredie

Životné prostredie

Strategický cieľ

Mesto Bratislava je zeleným mestom, ktoré aktívne a cieľavedome monitoruje, rozvíja a chráni svoje životné prostredie a zeleno-modrú infraštruktúru Malých Karpát a Dunaja s cieľom zabezpečiť podmienky pre zdravý život, zvýšiť kvalitu života obyvateľov a znížiť dopad klimatickej krízy. Pri svojom rozvoji dbá na šetrenie prírodných zdrojov a znižovanie svojej uhlíkovej stopy.

Špecifické ciele

 1. Mesto Bratislava má čisté životné prostredie (ovzdušie, voda, pôda, hluková hladina) s minimálnymi úrovňami celkového aj lokálneho znečistenia prostredia. Mesto Bratislava disponuje kvalitnou a distribuovanou infraštruktúrou priebežne zbierajúcou informácie potrebné na dôsledné vyhodnocovanie stavu životného prostredia.
 2. Mesto Bratislava má dostatočné zásoby pitnej vody a poskytuje kvalitné a konzistentné služby spracovania odpadových vôd dostupné pre každú obyvateľku a obyvateľa Bratislavy. Voda je dostupným, no vzácnym zdrojom, ktorým sa neplytvá.
 3. Mesto Bratislava je mestom s podmienkami pre tvorbu kvalitnej mestskej zelene a zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia mesta. Mesto Bratislava priebežne rozširuje a zveľaďuje zelené plochy na svojom území. Mesto Bratislava má kompletný a komplexný prehľad o zelenej a modrej infraštruktúre na svojom území a využíva moderné regulačné nástroje na jej ochranu.
 4. Mesto Bratislava je mestom veľkých lesoparkov s výbornou dostupnosťou pre všetkých, so zosúladenými potrebami pre ochranu prírody s rekreáciou v prírode.
 5. Mesto Bratislava je mestom, ktoré zmierňuje klimatickú krízu znižovaním emisií a zmenou energetického mixu v prospech obnoviteľných zdrojov. Bratislava zvyšuje svoju odolnosť voči environmentálnym hrozbám.
 6. Mesto Bratislava je dobre informovaným mestom využívajúcim moderné technológie na priebežné monitorovanie stavu životného prostredia, čo jej pomáha pri napÍňaní jej cieľov a politík a pri zvyšovaní kvality života.
 7. Mesto Bratislava vytvára priestor pre spoločné plánovanie udržateľného rozvoja a podporu environmentálneho povedomia svojich obyvateliek a obyvateľov.

Pracovná skupina

Vedúca

Eva Streberová

Členovia

Michal Marcinov, Zora Pauliniová, Andrej Kovarik, Marek Páva, Katarína Gablíková, Eva Kanyicska-Sima, Jozef Pecho, Jana, Matejovičová, Eva Pekárová, Katarína Tomanová Porubčinová, Alena Trančíková, Marek Páva

Životné prostredie

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030