Šport

Strategický cieľ

Mesto Bratislava systematicky podporuje a buduje podmienky pre zdravý a aktívny životný štýl, ktorý je dostupný pre všetkých, bez ohľadu na vek, ekonomickú situáciu či zdravotný stav. Mesto disponuje kvalitnou, modernou a dostupnou športovou infraštruktúrou pre najrôznejšie športové aktivity. Šport sa podieľa na budovaní mestskej identity a propagácii mesta v zahraničí.

Špecifické ciele

  1. Mesto Bratislava prispieva k zdravému životnému štýlu obyvateľstva mesta prostredníctvom dostupnej, modernej a kvalitnej športovej infraštruktúry. Mesto Bratislava disponuje cenovo, priestorovo aj časovo dostupnou športovou infraštruktúrou od veľkej až po miestne významnú.
  2. Mesto Bratislava disponuje porovnateľne kvalitnou, modernou a dostupnou športovou infraštruktúrou ako ostatné hlavné mestá členských štátov EÚ.
  3. Mesto Bratislava sa významne podieľa na podpore národných, celomestských, či lokálnych športových podujatí.

Pracovná skupina

Vedúci

Miroslav Chmelár

Členovia

Ladislav Križan, Matej Lehuta, Zuzana Botíková, Branislav Strečanský, Gábor Asványi, Barbora Koštálová, Milan Vajda

Šport

Strategický cieľ

Mesto Bratislava systematicky podporuje a buduje podmienky pre zdravý a aktívny životný štýl, ktorý je dostupný pre všetkých, bez ohľadu na vek, ekonomickú situáciu či zdravotný stav. Mesto disponuje kvalitnou, modernou a dostupnou športovou infraštruktúrou pre najrôznejšie športové aktivity. Šport sa podieľa na budovaní mestskej identity a propagácii mesta v zahraničí.

Špecifické ciele

  1. Mesto Bratislava prispieva k zdravému životnému štýlu obyvateľstva mesta prostredníctvom dostupnej, modernej a kvalitnej športovej infraštruktúry. Mesto Bratislava disponuje cenovo, priestorovo aj časovo dostupnou športovou infraštruktúrou od veľkej až po miestne významnú.
  2. Mesto Bratislava disponuje porovnateľne kvalitnou, modernou a dostupnou športovou infraštruktúrou ako ostatné hlavné mestá členských štátov EÚ.
  3. Mesto Bratislava sa významne podieľa na podpore národných, celomestských, či lokálnych športových podujatí.

Pracovná skupina

Vedúci

Miroslav Chmelár

Členovia

Ladislav Križan, Matej Lehuta, Zuzana Botíková, Branislav Strečanský, Gábor Asványi, Barbora Koštálová, Milan Vajda

Šport

Aktuality

Prečítajte si najnovšie aktuality z tvorby plánu Bratislava 2030